KLAND Singapore

Số 470 đường North Bridge, #05-12 Bugis Cube, Singapore
Điện thoại 0967478588
Giờ làm việc: 8:00 AM - 17:30 PM Từ Thứ 2 - Thứ 6

KLAND HÀ NỘI

Số 9 - Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại 0967478588
Giờ làm việc: 8:00 AM - 17:30 PM Từ Thứ 2 - Thứ 6

KLAND Hồ Chí Minh

Tầng 6, Nguyễn Lâm Tower, Số 133 Dương Bá Trạc, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại 0967478588
Giờ làm việc: 8:00 AM - 17:30 PM Từ Thứ 2 - Thứ 6

KLAND ĐÀ NẴNG

Tầng 2, DNC - Coworking, 35 Thái Phiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại 0967478588
Giờ làm việc: 8:00 AM - 17:30 PM Từ Thứ 2 - Thứ 6